Povinná školení

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Požární ochrana, Školení řidičů referentů

Co když vaše dokumentace není aktuální? V momentě, kdy přijede kontrola, už bude pozdě mít vše řádně a v souladu s legislativou. Nechte to na nás.
Náš systém za vás hlídá změny v legislativě, opakování školení u každého pracovníka samostatně a pravidelně každý rok vás upozorní na aktualizaci změn i provedení revize možných rizik na vašem pracovišti.

Povinná školení

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Požární ochrana, Školení řidičů referentů

Co když vaše dokumentace není aktuální? V momentě, kdy přijede kontrola, už bude pozdě mít vše řádně a v souladu s legislativou. Nechte to na nás. Náš systém za vás hlídá změny v legislativě, opakování školení u každého pracovníka samostatně a pravidelně každý rok vás upozorní na aktualizaci změn i provedení revize možných rizik na vašem pracovišti.

1

spolehlivost

Vše máte na jednom místě a všichni pracovníci jsou vždy řádně proškoleni.

2

ODBORNOST

Přijde-li kontrola, zastoupíme vás.

3

V SOULADU S LEGISLATIVOU

Veškerá dokumentace je aktuální v souladu se zákonnými požadavky.

Co umíme a jak to probíhá?

Technik každý rok osobně ve vaší firmě provede prověrku dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců, včetně zpracování zápisu z této kontroly a preventivní prohlídku objektů, včetně návrhu potřebných opatření vzhledem na nalezená rizika na vašem pracovišti.

Všem stávajícím i nově příchozím zaměstnancům zpřístupníme online školení v našem systému a po úspěšném absolvování poskytneme certifikát a prezenční listinu absolventů. Školení je možné absolvovat i osobně.

Na základě technické prověrky vám vytvoříme návrh potřebné dokumentace. Máte již nějakou dokumentaci od stávajícího dodavatele? Skvělé, zrevidujeme ji a když bude v pořádku a v souladu s legislativou, dokážeme na ni navázat. 

Poskytujeme konzultace, poradenství a odbornou pomoc při změnách právní úpravy, kontrole oblastním inspektorátem práce, státního požárního dozoru i krajské hygienické stanice. Zastoupíme vás u kontroly a obhájíme dokumentaci.

V zákonem stanovených pravidelných intervalech provádíme povinné kontroly elektrických spotřebičů i revize hasících přístrojů umístěných na pracovišti.

Analzujeme současnou spotřebu elektřiny a bez změny dodavatele najdeme způsob jak náklady snížit.

Jaké jsou ceny?

Pro služby

Zvolte počet zaměstnanců vaší organizace:

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Pro výrobu, výzkum a vývoj

Zvolte počet zaměstnanců vaší organizace:

Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí i pro smíšený provoz (služby a výroba zároveň).

Pro služby

Zvolte počet zaměstnanců vaší organizace:

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Pro výrobu, výzkum a vývoj

Zvolte počet zaměstnanců vaší organizace:

Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí i pro smíšený provoz (služby a výroba zároveň).

Zvolte počet zaměstnanců vaší organizace:

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Kontaktujte nás

✔ Odeslaním formuláře potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů.

Kontaktujte nás

✔ Odeslaním formuláře potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů.

Kontaktujte nás

✔ Odeslaním formuláře potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů.

Firemní vzdělávání na jednom místě.

Hlavní partner ve vzdělávání:

Společnost

Learning organization, s.r.o.
IČ: 14081652
DIČ: CZ14081652

Kontakty

Designed by ITcrows and WEBO I  Všechny práva vyhrazena

Firemní vzdělávaní na jednom místě.

Společnost

Learning organization, s. r. o.
IČ: 14081652
DIČ: CZ14081652

Kontakty

Designed by ITcrows and WEBO | Všechny práva vyhrazena

Firemní vzdělávaní na jednom místě.

Společnost

Learning organization s.r.o.
IČ: 14081652
DIČ: CZ14081652

Kontakty

Designed by ITcrows and WEBO I  Všechny práva vyhrazena