Jazyk je hra úspěšných.
Pojďte si ji zahrát s námi!

Naše výuka angličtiny je zábavná a jediná svého druhu. Na rozdíl od tradičních kurzů se účastníci nenudí, neztrácejí motivaci a přirozeně chtějí konverzovat. Navíc si ji užívají a berou ji jako formu teambuildingu.

ČESKÉ I MEZINÁRODNÍ TÝMY
BRNO A BLÍZKÉ OKOLÍ

HRY PRO KAŽDÉHO

Kurz se skládá z rozmanitých her, při nichž se účastníci soustředí více na vítězství než na jazyk samotný. Nevědomky tak vyhrávají hru s vlastními zábranami.

SLEDOVÁNÍ POKROKU

Při první lekci účastníci absolvují poznávací hru, kterou si znova zopakují na konci kurzu. Jejím účelem je ukázat pokrok v plynulosti jazyka.

ROSTOUCÍ OBTÍŽNOST

U her se plní konkrétní didaktické cíle. Hry začínají snadnými úkoly pro myšlení v angličtině, pokračují přes aktivity na tvorbu slov až k improvizačním odpovědím aj.

Průběh lekcí je možné přizpůsobit účastníkům kurzu.

CO ZÍSKAJÍ ZAMĚSTNANCI?

CO ZÍSKÁ VEDENÍ?

Docházka na naše lekce bývá 100 %.

PROČ JE NAŠE VÝUKA TAK ÚČINNÁ OPROTI JINÝM?

LEKTOR

Silvia Chymová vystudovala pedagogickou vysokou školu se zaměřením na anglický a německý jazyk. Vyučovala na několika jazykových školách. Má komunikační dovednosti ve francouzštině, španělštině a díky studiu v Německu i v esperantu. V současnosti si rozšiřuje portfolio jazyků o ruštinu, maďarštinu a řečtinu.

Je tvůrcem metodologie a zakladatelkou English Games Brno.
Od roku 2022 vede pravidelná herní sezení, během kterých pomáhá Čechům i cizincům rozmluvit se v angličtině pomocí her. Vytvořila vzdělávací únikovou hru zaměřenou na proces učení cizích jazyků a nyní pracuje na komunikační sociální dedukci. Přispívala také do EN-SK a SK-EN celosvětově uznávaných slovníků od firmy Lingea.

Přihlaste se na první lekci a zjistěte, zda je naše výuka pro vás to pravé.

Platba a další spolupráce bude probíhat pouze pokud budete spokojeni.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Kurz je určen pro zaměstnance, kteří „v teorii“ dosáhli alespoň úrovně B1 (slovní zásoba a gramatika). Vytvoříme jim prostředí, ve kterém mohou své znalosti bezpečně aplikovat a rozvíjet. Teoretická diagnostika zabere online jenom několik minut. Konverzační diagnostika se provádí prostřednictvím týmové hry a zabere 20 – 45 minut.

Kurzy podporují spolupráci a budování důvěry mezi jeho účastníky, proto je vhodné se účastnit jako pracovní tým, ale není to podmínkou. Při sestavování studijní skupiny se zohledňuje jak jazyková úroveň, tak pracovní vztahy. Je možné spojit několik týmů nebo jednotlivců.

Minimální počet účastníků ve skupině je 8. Je tomu tak hned z několika důvodů.

Neustálá aktivizace

Tradiční vyučování je založeno na reaktivním přístupu – učitel nebo spolužák vznese myšlenku a někdo jiný na ni reaguje. Většina studentů je často pasivní, čekající na podnět. Při hraní správně zvolených her je student aktivován během celé hry – buď je na tahu nebo nad ním přemýšlí, než na něj přijde řada, a v případě simultánních her je na tahu neustále. Hra nutí studenta neustále nad ní reflektovat a podněcuje myšlení v cizím jazyce – je v konstantní interakci s ostatními hráči, sebou samým a herním systémem.

Zaměření na plynulost

Výhodou malé skupiny je to, že má učitel přehled o chybovosti studentů. Plynulost však nabudeme tehdy, když se nebojíme vyjádřit i za cenu chyby, ať už vědomé nebo ne. Naše sezení jsou dynamická a simulují skutečné situace, ve kterých je důležitý výsledek = porozumění. Zatímco nám ostatní rozumějí, účel komunikace je splněn. Proto hrajeme hry, které v hráčích vzbuzují potřebu vyjádřit svoji myšlenku, protože tím přispívají k výhře. Přenášíme tak pozornost ze strachu ze správnosti na rychlé a plynulé formulování myšlenek za účelem dosažení uspokojivého vítězství.

Vždy je co říci

Naše hry vytvářejí bezpečné prostředí pro vyjadřování se na širokou škálu témat. Konverzace se nezastaví, protože hry vždy poskytnou nový podnět k rozhovoru. Proto se nemusíme spoléhat na opakování otřepaných frází jako „Co jsi dělal/a minulý týden?“, eliminuje se tlak na sílené vymýšlení nových otázek a témat a nenastávají chvíle ticha, ve kterých nikdo neví, co by měl říct a jak dále pokračovat v konverzaci.

Podpora autonomie studenta

Náš přístup stojí na pilíři autonomie. Student vědomě přebírá zodpovědnost za své učení, přičemž využíváme aspektů sociálního učení a kolektivní odpovědnosti. To znamená, že každý student je rozpoznán jako jednotlivec se svými silnými stránkami a zkušenostmi, kterými může obohatit ostatní jednotlivce i tým jako celek. Gamifikační prvky pomáhají studentům pochopit, že jejich rozvoj je v jejich rukou a zároveň si uvědomují, že zlepšením svých schopností pomohou i ostatním členům skupiny.

Kurz může trvat 6 měsíců (24 sezení) nebo 12 měsíců (42 sezení). Sezení se opakují pravidelně každý týden a trvají 2 hodiny. Rychlokurz zabere 2 měsíce a probíhá dvakrát týdně. Rádi přijedeme do vaší firmy nebo vás přivítáme v naší škole v Brně.

Kurz klade důraz na aktivní mluvení tak, aby se účastníci cítili bezpečně a uvolněně. Naším cílem je zvýšit kompetenci k plynulé mluvě. Jednotlivá sezení jsou založena na hraní her a uplatnění všech znalostí a dovedností, které účastník má při řešení úkolů (vítězství ve hře), jejichž složitost se neustále zvyšuje a vyžaduje spolupráci všech studentů. Kromě jazyka tak praktikujete i měkké dovednosti jako argumentaci, prezentační dovednosti, strategické myšlení, kreativitu atd.

Účastníci budou mít přístup ke kurzu v našem online systému KnowHowee, díky kterému se budou moci lépe připravit na příští sezení (a zajistit si výhru!) a obsahuje také doplňkové tipy, triky a hry, které mohou hrát ve volném čase.

Domluvit si bezplatnou konzultaci

✔ Odeslaním formuláře potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů.

Firemní vzdělávání na jednom místě.

Hlavní partner ve vzdělávání:

Společnost

Learning organization, s.r.o.
IČ: 14081652
DIČ: CZ14081652

Kontakty

Designed by ITcrows and WEBO I  Všechny práva vyhrazena

Firemní vzdělávaní na jednom místě.

Společnost

Learning organization, s. r. o.
IČ: 14081652
DIČ: CZ14081652

Kontakty

Designed by ITcrows and WEBO | Všechny práva vyhrazena

Firemní vzdělávaní na jednom místě.

Společnost

Learning organization s.r.o.
IČ: 14081652
DIČ: CZ14081652

Kontakty

Designed by ITcrows and WEBO I  Všechny práva vyhrazena