Zásady ochrany osobních údajů

Ať už jste našimi obchodními partnery, máte teprve zájem o naše služby anebo si pouze prohlížíte naše stránky, může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů. Ubezpečujeme Vás, že naše společnost bere ochranu osobních údajů velmi vážně a při jejich zpracování se řídíme platnou právní úpravou. Níže naleznete podrobné informace o zpracování osobních údajů z naší strany, zejména jaké údaje o Vás máme, proč je shromažďujeme a co s nimi děláme.

1 Identifikační a kontaktní údaje správce či zpracovatele

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v pozici jejich zpracovatele i správce, naše identifikační a kontaktní údaje jsou následující:

Learning organization s.r.o.
IČ: 14081652
se sídlem Cejl 40/107, Zábrdovice, 602 00 Brno
pod sp. zn. C 126548 vedená u Krajského soudu v Brně
www.knowhowee.cz
info@knowhowee.cz

2 Obecně ke zpracování osobních údajů

Převážnou většinu osobních údajů uložených na našem webu zpracováváme výhradně jako jejich zpracovatel, neboť naše stránky jsou určeny zejména pro zajištění vzdělávání zaměstnanců podnikatelů a pracujeme tedy zejména s daty jejich zaměstnanců. Za tímto účelem máme s každým naším zákazníkem uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, která upravuje veškeré aspekty ochrany a zpracování osobních údajů.

V některých případech však můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i jako jejich správce, děje se tak pokud pouze naše stránky navštívíte, zaregistrujete se na nich anebo se stanete našimi zákazníky přímo Vy. V těchto případech zpracováváme Vaše osobní údaje na základě některého ze zákonných titulů ke zpracování a pouze po nezbytně nutnou dobu. Vaše data vždy zpracováváme pouze na území České republiky, neprodáváme je třetím osobám, ani je nepředáváme nikomu dalšímu, pokud to není nezbytně nutné. Podrobné informace o rozsahu a účelech zpracování jsou uvedeny níže.

Za každých okolností si však můžete být jisti, že námi zpracovávaná data jsou pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurální kontrolou a naše společnost disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracování údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím

3 Naši zpracovatelé

Někdy se může stát, že potřebujeme se zpracováním pomoci, neboť ne všechno umíme sami. V takových případech pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje naši dlouhodobí a důvěryhodní partneři, přísně vázaní smluvními a zákonnými povinnostmi v oblasti ochrany osobních údajů, které si pečlivě vybíráme a průběžně je prověřujeme. Vaše osobní údaje tak vždy zpracovávají výhradně pro účely, za kterými jim je předáváme.

Aktuálně mohou mít k vašim osobním údajům přístup tito zpracovatelé:

E-mailingový nástroj Smartemailing

CRM nástroj  Raynet

Nástroj na správu faktur Fakturoid

4 Zpracování údajů při registraci

Pokud se na našich stránkách zaregistrujete, zpracujeme Vaše osobní údaje, které vyplníte při registraci. Takové zpracování je nezbytné pro poskytování našich služeb. Účelem zpracování je tedy zejména umožnit Vám přístup, správu a vedení uživatelského účtu na našich stránkách. Osobní údaje mohou být využity rovněž při zajišťování uživatelské podpory. 

Pokud se rozhodnete personalizovat svůj profil uvedením dalších údajů, budeme za stejným účelem zpracovávat i tyto Vaše osobní údaje. Jejich vyplnění však není povinné ani nezbytné pro fungování stránek.

Svůj účet můžete kdykoliv zrušit. Pokud jste v naší webové aplikaci využívali bezplatné funkce, zpracování osobních údajů tímto automaticky končí a Vaše data smažeme. Pokud využíváte placené funkce naší webové aplikace, ponecháme si Vaše data až do skončení smluvního vztahu.

5 Zpracování údajů kontaktních osob

Pokud jste statutárním orgánem, pověřeným zaměstnancem či jinou osobou způsobilou jednat za subjekt, který je nebo se chce stát naším zákazníkem, a komunikujete s námi v této souvislosti, uložíme si Vámi poskytnuté údaje do našeho adresáře, a to na základě našich oprávněných zájmů na zajištění komunikace s našimi zákazníky. Vaše údaje využijeme pouze za tímto účelem a smažeme je, jakmile je již nebudeme potřebovat, nejpozději při skončení smluvního vztahu. 

6 Zpracování osobních údajů při využití kontaktního formuláře

Prostřednictvím kontaktního formuláře si uložíme Vámi uvedené kontaktní údaje, tedy přinejmenším ty povinně uváděné, a to za účelem vyřízení Vašeho dotazu či zaslání nabídky. Vaše osobní údaje nevyužijeme pro žádné jiné účely a nepředáme je nikomu dalšímu. 

Uvedené osobní údaje budeme zpracovávat po dobu jednání o uzavření smlouvy, nejdéle však jeden rok od položení Vašeho dotazu. 

7 Cookies a další podobné technologie

Na našich stránkách používáme soubory cookies, což jsou malé textové soubory umístěné na Vašem zařízení, které nám umožňují Vaše zařízení poznat při Vaší další návštěvě. Souborů cookies existuje mnoho druhů a slouží rozdílným účelům.

Podle toho, kdo soubory cookies na Vaše zařízení ukládá a dále s nimi pracuje, se cookies dělí na soubory cookies první strany, které vytváří přímo daná internetová stránka, tedy my. Tyto soubory slouží zejména k zajištění správného fungování těchto stránek. Cookies třetích stran nejčastěji slouží marketingovým účelům, ale umožňují rovněž sdílet obsah sociálních sítí nebo vkládat videa. Podrobnosti jsou uvedeny níže pro jednotlivé soubory cookies, které používáme. 

Nastavení cookies na Vašem prohlížeči
Všechny kategorie i konkrétní jednotlivé cookies si můžete vždy nastavit v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, může se stát, že internetové stránky nebudou správně fungovat nebo můžete být například nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte stránky. Nejsou-li některé cookies na stránkách povoleny, můžete se tak setkat s různými potížemi.

Funkční cookies
Jejich ukládání je nutné pro funkčnost našich stránek a ukládají se v nich mimo jiné informace nezbytné pro zabezpečení uživatelských účtů, fungování navigace na našich stránkách, umožňují zabezpečený přístup do soukromých částí našeho webu registrovaným uživatelům apod.

Bez těchto souborů nemohou naše stránky řádně fungovat, jinými slovy bychom Vám nemohli poskytnout naše služby. Zpracování nezbytných cookies tedy není podmíněno Vaším souhlasem.

Tyto soubory cookies o Vás neshromažďují žádné informace využitelné pro marketingové ani jiné než uvedené účely.

Přestože Vám to nedoporučujeme, můžete i tak ukládání těchto cookies zabránit, a to opuštěním našich stránek nebo změnou nastavení ve svém prohlížeči. Všechny moderní internetové prohlížeče Vám totiž umožňují změnit nastavení ukládání cookies souborů, a to například tak, aby docházelo k přijímání všech souborů cookies, aby nedocházelo k přijímání cookies od třetích stran, nebo aby nedocházelo k vytváření a ukládání žádných souborů cookies. Pokud zvolíte poslední možnost, funkčnost Vámi navštěvovaných stránek včetně této bude značně omezena.

Statistické cookies
Sbírají informace o prohlížení našich stránek a následně, v jejich anonymizované podobě s nemožností Vás zpětně jakýmkoliv způsobem identifikovat, nám pomáhají porozumět tomu, jakým způsobem si naše stránky jejich návštěvníci prohlížejí. Získané informace používáme k tomu, abychom stránky co nejvíce přizpůsobili Vašim potřebám.

K provádění analýzy používáme nástroj Google Analytics od společnosti Google, která však nemá přístup k Vašim údajům v jejich neanonymizované podobě.

Marketingové cookies
Sbírají informace o tom, které naše produkty Vás zaujaly a umožňují nám nebo našim reklamním partnerům zobrazovat na této nebo jiných stránkách reklamu, která by pro Vás mohla být více relevantní. Díky těmto cookies také můžeme limitovat počet zobrazení naší reklamy na Vašem zařízení a měřit efektivitu našich reklamních kampaní.

Název

Druh

Funkce

Expirace

cmplz_consented_services

Funkční

k uložení předvoleb souhlasu s cookies

1 rok

cmplz_banner-status

Funkční

uložení , pokud byl banner cookie zrušen

1 rok

cmplz_functional

Funkční

k uložení předvoleb souhlasu s cookies

1 rok

cmplz_marketing

Funkční

k uložení předvoleb souhlasu s cookies

1 rok

cmplz_policy_id

Funkční

k uložení přijatého ID zásad souborů cookie

1 rok

cmplz_preferences

Funkční

k uložení předvoleb souhlasu s cookies

1 rok

cmplz_statistics

Funkční

k uložení předvoleb souhlasu s cookies

1 rok

8 Práva spojená se zpracováním osobních údajů

Se zpracováním Vašich osobních údajů jsou spojena práva vyplývající mimo jiné z nařízení GDPR. 

Předně máte právo nás žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů. Potřebné základní informace naleznete výše, rádi Vám však zodpovíme jakékoliv Vaše další otázky.

Dále máte právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Pokud se rozhodnete svého práva využít, poskytneme Vám kopii zdarma do 30 dnů.

Změní-li se některý z Vašich námi zpracovávaných osobních údajů, máte právo, aby byl tento údaj upraven. V takovém případě nám, prosím, dejte vědět a my uděláme vše pro to, aby byly Vaše osobní údaje opraveny či doplněny.

Při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy máte právo požádat, aby Vaše osobní údaje byly vymazány, případně jejich zpracování omezeno.

Pokud by přes naše bezpečnostní opatření došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a bylo by pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, budeme Vás o tom neprodleně informovat a uděláme vše pro to, abychom jakýmkoliv negativním následkům zabránili.

Vždy také můžete vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, případně také podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož internetové stránky naleznete na www.uoou.cz.

Firemní vzdělávání na jednom místě.

Hlavní partner ve vzdělávání:

Společnost

Learning organization, s.r.o.
IČ: 14081652
DIČ: CZ14081652

Kontakty

Designed by ITcrows and WEBO I  Všechny práva vyhrazena

Firemní vzdělávaní na jednom místě.

Společnost

Learning organization, s. r. o.
IČ: 14081652
DIČ: CZ14081652

Kontakty

Designed by ITcrows and WEBO | Všechny práva vyhrazena

Firemní vzdělávaní na jednom místě.

Společnost

Learning organization s.r.o.
IČ: 14081652
DIČ: CZ14081652

Kontakty

Designed by ITcrows and WEBO I  Všechny práva vyhrazena